Przetargi

Nazwa postępowania Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż dwóch pojazdów służbowych
Kategoria zamówienia Sprzedaż
Termin składania ofert do 11 grudnia 2020r.
Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o przetargu
Dodatkowe informacje „Naftor” Sp. z o.o. zastrzega, że ww. dane gromadzone będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Nazwa postępowania Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ośmiu pojazdów służbowych
Kategoria zamówienia Sprzedaż
Termin składania ofert Do 27 listopada 2020r
Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o przetargu
Dodatkowe informacje „Naftor” Sp. z o.o. zastrzega, że ww. dane gromadzone będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.