Przetargi

Nazwa postępowania Opracowanie i implementacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w „Naftor” Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.
Kategoria zamówienia Usługi
Termin składania ofert Do 27.04.2020 roku
Dokumenty do pobrania Specyfikacja zamówienia
Dodatkowe informacje „Naftor” Sp. z o.o. zastrzega, że ww. dane gromadzone będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.