Oferta handlowa

Firma Naftor, równolegle do prowadzonych specjalistycznych szkoleń, oferuje pełen zakres sprzętu w zakresie rozpoznania, monitorowania i zabezpieczenia obiektów (osób, budynków lub sprzętu). Wyposażenie w znacznej większości przeznaczone jest dla instytucji rządowych i podlega rygorom handlu koncesjonowanego. W naszej ofercie znajduje się kilkaset pozycji czołowych producentów, usystematyzowanych w niżej wymienionych obszarach:

Rozpoznanie obiektu, Podejście do obiektu:

 • wykrywanie systemów optycznych
 • wykrywanie i przechwytywanie transmisji z obiektu

Wejście na obiekt:

 • wejścia siłowe z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia wyłomowego (z zastosowaniem dla jednostek specjalnych oraz grup ratowniczych)
 • nieinwazyjne otwieranie zamków, w tym zamków certyfikowanych oraz elektromagnetycznych
 • neutralizacja systemów alarmowych obiektów oraz pojazdów

Monitorowanie obiektu:

 • sprzęt do monitoringu oraz rejestracji audio i video, w tym z dużych odległości
 • zaawansowany sprzęt do monitorowania telefonii komórkowej i satelitarnej
 • pozycjonowanie osób oraz przedmiotów za pomocą nadajników sygnału GPS z wykorzystaniem różnych sieci transmisyjnych
 • wyposażenie specjalne do zabezpieczenia działań w obiekcie
 • monitorowanie urządzeń wykorzystujących transmisję WiFi, bluetooth itp.

Zabezpieczenie obiektu:

 • zabezpieczenie techniczne obiektów wielkopowierzchniowych i liniowych (sejsmiczno – laserowe systemy monitorowania aktywności)
 • zabezpieczenie osób lub stref (wykrywanie nadajników audio i video, zagłuszanie transmisji, systemy skrytego pozycjonowania ochranianych osób)
 • sprzęt do wykrywania nadajników sygnału GPS
 • zabezpieczenie komunikacji oraz przechowywania informacji (moduły szyfrujące, komputery tempestowe)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl  

 

TAKTYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

 

URZĄDZENIE DO TAKTYKI LINOWEJ

 

SYSTEM DETEKCJI STRZELCÓW WYBOROWYCH