Ochrona danych osobowych

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z obowiązkiem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie 2016/679), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Naftor” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Wał Miedzeszyński 630;
 2. „Naftor” Sp. z o. o. wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail , w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim podanie danych jest niezbędne do zakończenia powyższego procesu,
  2. zawarcia wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, w zakresie,
   w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na „Naftor” Sp. z o. o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, broni i amunicji, zamówień publicznych, przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania faktur Vat oraz innych dokumentów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679,
  4. prawnie uzasadnionego interesu „Naftor” Sp. z o. o., polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Naftor” Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub okresy wynikające z przepisów szczególnych prawa takich jak np. Kodeks Pracy. W przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody (lecz nie dłużej niż przez okres rekrutacji).
 5. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa:
  1. Podmioty przetwarzające Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:
   1. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,
   2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej
    z Państwem umowy, jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału,
   3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, usługi prawne
    i podatkowe.
  2. Innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmiotom:
   1. prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w związku z przekazywaniem korespondencji,
   2. prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom), w związku z wykonywanymi płatnościami,
   3. świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe, zdrowotne, rekreacyjne,
    w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych „Naftor” Sp. z o. o. prosi
  o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  4. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

KLAUZULA informacyjna dotycząca ewidencji wejść i wyjść Centrala
KLAUZULA informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
KLAUZULA Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktów służbowych
KLAUZULA informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata
KLAUZULA informacyjna w związku z zawieraniem umowy cywilnoprawnej

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftor Sp. z o.o.