Zabezpieczenia

NAFTOR Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, instalowaniem, konserwacją oraz serwisowaniem instalacji teletechnicznych, w tym systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej. Instalacje niskoprądowe to przede wszystkim systemy zapewniające bezpieczeństwo – sygnalizują dźwiękowo lub optycznie występowanie zagrożeń, weryfikują zdarzenia za pośrednictwem telewizji dozorowej CCTV, a także informują o zagrożeniu włamaniem lub napadem oraz nadzorują ruch pojazdów i osób w obiektach. Za sprawą najnowocześniejszych rozwiązań oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze NAFTOR Sp. z o.o. zapewnia wsparcie na każdym etapie inwestycji i zarządzania obiektem. Zabezpieczenia techniczne zintegrowane z ochroną fizyczną realizowaną przez pracowników ochrony współtworzą zintegrowany system bezpieczeństwa obiektu. Rozwiązania tego typu to wysoki poziom bezpieczeństwa, ale także na co dzień to wysoka efektywność ekonomiczna zarządzania bezpieczeństwem.

Oferujemy:

 • Systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz depozytory kluczy
 • Systemy telewizji dozorowej CCTV, w tym termowizję i analitykę obrazu
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemy ochrony perymetrycznej w technologii barier podczerwieni, detekcji światłowodowej, wibracyjnej i mikrofalowej
 • Sieci strukturalne
 • Rozwiązania z zakresu integracji systemów bezpieczeństwa wraz z wizualizacją
 • Kompleksowe zabezpieczenie kancelarii tajnych i pomieszczeń o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorcy
 • Systemy detekcji i gaszenia pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania i napowietrzania, ewakuacyjne systemy informacyjne

Szeroka oferta rozwiązań i urządzeń to efekt współpracy z wieloma renomowanymi producentami, dystrybutorami i integratorami zabezpieczeń technicznych.

NAFTOR Sp. z o.o. służy również pomocą w zakresie doboru dostępnych na rynku rozwiązań do potrzeb Zamawiającego i specyfiki obiektu, który ma zostać objęty zabezpieczeniem technicznym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl  

Wybrane realizacje:

 • Kompleksowa modernizacja technicznych systemów zabezpieczeń
  Bazy Paliw PERN nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej w 2017 r.
 • Kompleksowa modernizacja technicznych systemów zabezpieczeń
  Bazy Paliw PERN nr 21 w Dębogórzu w 2018 r.
 • Kompleksowa modernizacja technicznych systemów zabezpieczeń
  Bazy Paliw PERN nr 9 w Woli Rzędzińskiej w 2018 r.
 • Budowa zabezpieczeń powierzchni biurowych dla klienta zewnętrznego wraz z integracją systemów
  NEDAP i IndigoVision w 2018 r.