Szkolenia

Usługi szkoleniowe oferowane przez Spółkę „Naftor” realizowane są przez jej wyspecjalizowane komórki wewnętrzne – Biuro Audytowo-Szkoleniowe oraz Centrum Szkolenia „Naftor” posiadające status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego.

Adresatami szkoleń realizowanych przez Biuro Audytowo-Szkoleniowe oraz Centrum Szkolenia „Naftor” są przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony osób i mienia, instytucje prywatne i publiczne, których działalność związana jest z koniecznością obowiązkowej ochrony lub podwyższonym ryzykiem funkcjonowania, osoby zawodowo zajmujących się ochroną osób i mienia oraz osoby prywatne chcących podnieść swój poziom bezpieczeństwa osobistego.

Szkolenia prowadzone są przez kadrę instruktorów, posiadających wieloletnie doświadczenie z pracy na stanowiskach związanych zarządzaniem bezpieczeństwem oraz bezpośrednią realizacją zadań w tym obszarze m.in.  w strukturach Sił Zbrojnych, Policji, służb specjalnych oraz agencji ochrony.

Prowadzone szkolenia spełniają wszelkie wymogi formalne określane przez obowiązujące regulacje prawne, jednocześnie staramy się dostosować je do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W szkoleniach staramy się na bieżąco uwzględniać zmieniające się otoczenia bezpieczeństwa i reagujemy na nie dostosowując się do niego w zakresie sprzętu  i wyposażenia jak i najlepszych doświadczeń.

W czasie szkoleń szczególną uwagę zwracamy na ich jakość, osiąganą poprzez maksymalne zaangażowanie kadry instruktorskiej w proces szkolenia, solidność oraz realizm działania. Gwarantujemy poufność oraz bezpieczeństwo danych dotyczących wszelkich okoliczności realizowanych przedsięwzięć.


SZKOLENIA KOMERCYJNE

SZKOLENIA SPECJALNE