Jesteś osobą lubiącą nowe wyzwania? Szukasz pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Cenisz sobie działania zespołowe? Praca w Naftor jest właśnie dla Ciebie.

Jesteśmy profesjonalnym partnerem świadczącym usługi specjalistyczne wysokiej jakości.

Dołącz do naszego zespołu!

NAFTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Finansowych w Zespole Obsługi Finansowej

Miejsce wykonywania pracy: Centrala Spółki w Warszawie

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • Prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wystawianie dokumentów sprzedaży, korekt, not korygujących dla Klientów za świadczone usługi, sprzedane towary i materiały,
 • Uzgadnianie i weryfikacja danych niezbędnych do wystawienia faktury,
 • Kontakt z Bankiem i obsługa bankowości elektronicznej,
 • Wprowadzanie przelewów do banku,
 • Sprawdzanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
 • Sprawdzanie historii rachunków bankowych na prośbę pracowników innych działów, wyjaśnianie niezgodności,
 • Kontrola formalno – rachunkowa otrzymanych dokumentów księgowych,
 • Sprawdzanie zgodności faktur z umowami,
 • Dbałość o sprawny obieg dokumentów,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet benefitów sportowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie w księgowości oraz wiedza z zakresu rachunkowości,
 • Znajomość systemów finansowo – księgowych,
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Rzetelność i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Wykształcenie wyższe lub średnie/student IV/V roku studiów (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarzadzanie).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na adres mailowy:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Analityk finansowy w Zespole Obsługi Finansowej

Miejsce wykonywania pracy: Centrala Spółki w Warszawie

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • Analiza i raportowanie rentowności transakcji oraz pozostałych aspektów działalności operacyjnej Spółki, w tym linii biznesowych,
 • Uczestnictwo w tworzeniu ofert handlowych,
 • Analiza przygotowanych ofert sprzedaży pod kątem ich zgodności ze stosowaną polityką cen transferowym w Grupie Kapitałowej,
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych,
 • Udział w przygotowywaniu rocznego Planu rzeczowo – finansowego oraz prognoz jego wykonania,
 • Kontrola realizacji Planu rzeczowo – finansowego,
 • Prowadzenie controllingu świadczonych usług,
 • Sporządzanie miesięcznych raportów, analiz finansowych i sprawozdań,
 • Udział w zamknięciu miesiąca,
 • Praca nad wdrożeniem w Spółce modelu Activity Based Costing (ABC).

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet benefitów sportowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie w obszarze analizy finansowej, kontrolingu, audytu lub księgowości,
 • Dobra znajomość sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, zasad budżetowania, analizy finansowej,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, zaawansowana znajomość programu MS Excel,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na adres mailowy:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA w Biurze Dyrektora Zarządzającego

Miejsce wykonywania pracy: Centrala Spółki w Warszawie, obszar całego kraju

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • Opracowywanie ofert handlowych, kosztorysów, dokonywanie rozliczeń, wspieranie działań handlowych Spółki,
 • Analiza rynku, systemowe wyszukiwanie przetargów i ofert,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów, rejestrów i analiz na potrzeby Biura,
 • Tworzenie i aktualizowanie procedur,
 • Administrowanie normami ISO posiadanymi przez Spółkę,
 • Prowadzenie działań marketingowych Spółki, w tym prowadzenie strony internetowej, koordynowanie udziału Spółki w targach i konferencjach, tworzenie materiałów promocyjnych, wsparcie innych Biur w opracowywaniu materiałów reklamowych np. prezentacji, dbanie o zgodność przygotowywanych materiałów z KIW, nadzór nad ewentualnymi podwykonawcami,
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji, ewidencji i sprawozdań,
 • Prowadzenie i koordynowanie badania satysfakcji Klientów Spółki,
 • Planowanie zadań inwestycyjnych w obszarze marketingu i promocji Spółki, nadzór nad ich realizacją.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet benefitów sportowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 3 lata praktyki zawodowej,
 • Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich,
 • Znajomość zagadnień związanych z marketingiem i promocją,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność redagowania pism, opracowań, raportów,
 • Umiejętności analityczne, organizacyjne, samodzielność, operatywność, kreatywność,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • Prawo jazdy kat „B”,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na adres mailowy:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPERATOR MONITORINGU

Opis stanowiska:

 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia ochranianego obiektu
 • obsługa systemów zabezpieczeń – monitorowanie systemu telewizji przemysłowej, sygnałów z systemu antywłamaniowego oraz systemu p-poż, weryfikowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie stosownych interwencji,
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze systemów zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, ppoż itp.)
 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność przewidywania i oceny podejmowanych działań
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • sprawna obsługa komputera i aplikacji typu pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na adres mailowy:

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Opis stanowiska:

 • ochrona obiektu oraz prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ochranianego obiektu
 • zabezpieczenie mienia powierzonego ochronie przed nielegalnym wywiezieniem lub wynoszeniem z jego terenu
 • zapewnienie ładu i porządku na terenie ochranianego budynku
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na adres mailowy:

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kV
 • znajomość sieci światłowodowych
 • znajomość sieci komputerowych
 • znajomość SSWiN i SKD
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy: ">

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

POMOCNIK W ZESPOLE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kV
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy: ">

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA W ZESPOLE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Organizacja pracy Zespołów Serwisowych oraz podwykonawców (systemy CCTV, SKD, SSWiN);
 • Dobór urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania prac serwisowych;
 • Utrzymanie kontaktu ze zleceniodawcą w sprawach technicznych oraz organizacyjnych;
 • Kontrolowanie i nadzorowanie wykonania prac.

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza z zakresu wykonywania instalacji CCTV,SKD, SSWiN;
 • Umiejętność czytania projektów, schematów, planów i map;
 • Umiejętność obsługi systemów MS Windows i oprogramowania MS Office;
 • Znajomość rynku, wykonawców i dostawców urządzeń;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań i rozwiązywaniu problemów;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego;
 • Pakiet benefitów sportowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftor Sp. z o.o.