Komunikat

 27 maja 2024 r. Zarządy „Naftoserwis” Sp. z o.o. oraz „Naftor” Sp. z o.o. uzgodniły plan połączenia „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. Połączenie będzie efektem prac prowadzonych zgodnie z projektem reorganizacji struktury GK PERN, którego celem jest przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa, zwiększenie  efektywności i otwarcie całej grupy na nowe możliwości rozwoju.

Postępująca transformacja energetyczna oraz otoczenie geopolityczne stanowią znaczące wyzwania dla spółek sektora paliwowo-energetycznego. Sprostanie tym wyzwaniom jest dla GK PERN priorytetem na najbliższe lata i jednocześnie szansą na rozwój wzmacniający jej potencjał na rynku. Jednym z elementów realizacji tych założeń jest połączenie spółek należących do GK PERN „Naftor” Sp. z o.o. i „Naftoserwis” Sp. z o.o. Połączenie ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej spółek oraz optymalizację prowadzonej działalności.

„Naftoserwis” Sp. z o.o. jest największą w Polsce firmą świadczącą specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych. Spółka współpracuje z operatorami w branży naftowej. „Naftor” Sp. z o.o.  działa w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

Połączenie „Naftoserwis” Sp. z o.o. i „Naftor” Sp. z o.o. wpisuje się w globalne trendy i tendencje w branży paliwowej i energetycznej.  Powstały w ten sposób podmiot będzie bazował na mocnych filarach operacyjnych i finansowych, co przyspieszy oraz ułatwi realizację celów strategicznych przyjętych  w obydwu podmiotach. Połączone spółki będą dążyły do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności oraz rozwoju nowych segmentów. Realizacja połączenia przełoży się na poprawę efektywności w wielu obszarach, możliwość odpowiedniej reakcji na zachodzące zmiany rynkowe i utrzymanie konkurencyjności.

Połączenie zakłada zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników. Skoordynowana polityka, wspierana przez partnerstwa technologiczne
i skonsolidowany kapitał ludzki połączonych spółek, pozwoli na skuteczniejsze identyfikowanie
i opracowywanie nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania rynku i GK PERN w zakresie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju oraz umożliwi również większe i bardziej kompletne wspieranie lokalnych społeczności.

Połączenie spółek zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku „Naftor” Sp. z o.o. na „Naftoserwis” Sp. z o.o. za udziały, które „Naftoserwis” Sp. z o.o. przyzna wspólnikowi „Naftor „ Sp. z o.o. Z dniem połączenia „Naftoserwis” Sp. z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki „Naftor” Sp. z o.o. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, połączenie nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy według siedziby „Naftoserwis” Sp. z o.o.

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftor Sp. z o.o.