Kariera

 1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki “Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

Rada Nadzorcza „Naftor” Sp. z o. o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki wszczęte na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/VIII/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zostało zakończone w dniu 24 lipca 2019 r., poprzez:

 1. wyłonienie Pana Piotra Kuczyńskiego jako najlepszego kandydata do pełnienia funkcji członka Zarządu – Prezesa Zarządu;
 2. powołanie Pana Piotra Kuczyńskiego w skład Zarządu VII kadencji „Naftor” Sp. z o. o. i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o. o.
 1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

Rada Nadzorcza „Naftor” Sp. z o. o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki wszczęte na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/VIII/2019 z dnia 27 maja 2019 r. zostało zakończone bez wyłonienia kandydata na stanowisko członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o. o., z dniem 24.06.2019 roku.

 1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu,
 2. Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Operacyjnych

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Operacyjnych „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

Postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu w części dotyczącej stanowiska Prezesa Zarządu, zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.

Rada Nadzorcza „Naftor” Sp. z o. o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki – Wiceprezesa ds. Operacyjnych wszczęte na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/VIII/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. zostało zakończone bez wyłonienia kandydata na stanowisko członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Operacyjnych „Naftor” Sp. z o.o., z dniem 24.06.2019 roku.

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPERATOR MONITORINGU

Opis stanowiska:

 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia ochranianego obiektu
 • obsługa systemów zabezpieczeń – monitorowanie systemu telewizji przemysłowej, sygnałów z systemu antywłamaniowego oraz systemu p-poż, weryfikowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie stosownych interwencji,
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze systemów zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, ppoż itp.)
 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność przewidywania i oceny podejmowanych działań
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • sprawna obsługa komputera i aplikacji typu pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV, na adres mailowy: praca@naftor.pl

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Opis stanowiska:

 • ochrona obiektu oraz prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ochranianego obiektu
 • zabezpieczenie mienia powierzonego ochronie przed nielegalnym wywiezieniem lub wynoszeniem z jego terenu
 • zapewnienie ładu i porządku na terenie ochranianego budynku
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy: praca@naftor.pl

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kW
 • znajomość sieci światłowodowych
 • znajomość sieci komputerowych
 • znajomość SSWiN i SKD
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:serwis@naftor.pl

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

POMOCNIK W ZESPOLE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kW
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:serwis@naftor.pl

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”