Jesteś osobą lubiącą nowe wyzwania? Szukasz pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Cenisz sobie działania zespołowe? Praca w Naftor jest właśnie dla Ciebie.

Jesteśmy profesjonalnym partnerem świadczącym usługi specjalistyczne wysokiej jakości.

Dołącz do naszego zespołu!

NAFTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK ZESPOŁU LOGISTYKI

Miejsce wykonywania pracy: Centrala Spółki w Warszawie, obszar całego kraju

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • Nadzór nad gospodarką materiałową, środkami trwałymi i przedmiotami nisko-cennymi, ubezpieczeniami oraz administrowaniem siedzibą Spółki,
 • Nadzorowanie prowadzenia procedur związanych z zakupem wyposażenia i środków trwałych, zaopatrzenia w środki, artykuły, sprzęt i usługi wymagane do prawidłowego funkcjonowania Centrali i obiektów,
 • Nadzór nad tworzeniem oraz przestrzeganiem procedur dotyczących zakupów, sprzedaży i eksploatacji floty pojazdów oraz środków technicznych,
 • Udział w kontrolach, audytach i komisjach,
 • Udział i nadzór procesów zaopatrywania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży oraz wyposażenia osobistego,
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji, ewidencji, rozliczeń oraz kontrolą spraw związanych z najmem pomieszczeń oraz mediów,
 • Tworzenie planów finansowo-rzeczowych, sprawozdań i procedur.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet benefitów sportowych,

Wymagania:

 • Umiejętność kierowania, delegowania i rozliczania zadań podległych pracowników,
 • Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich,
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem,
 • Umiejętności analityczne i organizacyjne, samodzielność, operatywność,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Wykształcenie wyższe,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • Prawo jazdy kat „B”,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów: do 08.02.2022., na adres:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA ds. ZARZĄDZANIA FLOTĄ W ZESPOLE LOGISTYKI

Miejsce wykonywania pracy: Centrala Spółki w Warszawie, obszar całego kraju

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • Nadzór nad eksploatacją sprzętu transportowego (naprawy, przeglądy, kontrola użytkowania, rozliczanie),
 • Nadzór nad gospodarką paliwową (karty flotowe, zakupy paliw, płynów i akcesoriów eksploatacyjnych),
 • Sporządzanie sprawozdań środowiskowych,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych,
 • Prowadzenie oraz udział w procesach związanych z zakupami pojazdów oraz urządzeń technicznych,
 • Udział w kontrolach, audytach i komisjach,
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji, ewidencji i sprawozdań,
 • Tworzenie planów finansowo-rzeczowych, inwestycyjnych i ich realizacja.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie zasadnicze + premia,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet benefitów sportowych,

Wymagania:

 • Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich,
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności analityczne i organizacyjne, samodzielność, operatywność, kreatywność,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Wykształcenie średnie lub wyższe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,
 • Prawo jazdy kat „B”,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: do 08.02. 2022 r., na adres:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

MENAGER DS. IMPREZ W ZESPOLE ORGANIZACJI i NADZORU

BIURO OCHRONY

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, obszar całego kraju

Podstawowy Zakres Zadań i Obowiązków:

 • planowanie i organizacja imprez masowych, nie masowych i B2B,
 • opracowywanie na potrzeby realizowanych imprez stosownej dokumentacji,
 • koordynowanie realizacji świadczonych usług ochrony w zakresie operacyjnym,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją usług (zarządzanie służbami),
 • zarządzanie służbami podczas realizacji imprez,
 • reprezentowanie Spółki przed organami kontrolnymi i Klientami,
 • pomoc przy wdrażaniu nowych usług.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • system premiowania
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • pakiet benefitów sportowych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich,
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z planowaniem i realizowaniem imprez masowych, niemasowych i B2B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne, samodzielność, operatywność,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • wpis na listę Kwalifikowanych Praconików Ochrony Fizycznej,
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 19 listopada 2021 r., na adres:

Spółka NAFTOR zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPERATOR MONITORINGU

Opis stanowiska:

 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia ochranianego obiektu
 • obsługa systemów zabezpieczeń – monitorowanie systemu telewizji przemysłowej, sygnałów z systemu antywłamaniowego oraz systemu p-poż, weryfikowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie stosownych interwencji,
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze systemów zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, ppoż itp.)
 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność przewidywania i oceny podejmowanych działań
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • sprawna obsługa komputera i aplikacji typu pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV, na adres mailowy:

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

Opis stanowiska:

 • ochrona obiektu oraz prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ochranianego obiektu
 • zabezpieczenie mienia powierzonego ochronie przed nielegalnym wywiezieniem lub wynoszeniem z jego terenu
 • zapewnienie ładu i porządku na terenie ochranianego budynku
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • doświadczenie w ochronie dużych obiektów o charakterze przemysłowym
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
 • wysoka kultura osobista i dynamizm w działaniu
 • prawo jazdy kat. B (dodatkowo)

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kW
 • znajomość sieci światłowodowych
 • znajomość sieci komputerowych
 • znajomość SSWiN i SKD
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:">

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

NAFTOR Sp. z o.o.
Ogólnopolska Agencja Ochrony poszukuje kandydatów na stanowisko:

POMOCNIK W ZESPOLE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Miejsce pracy: Warszawa/cała Polska

Region: cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pracownik Zespołu Zabezpieczenia Technicznego w mobilnym zespole wykonującym zlecenia na terenie kraju z bazą w Warszawie.

Wymagania:

 • uprawnienia SEP – eksploatacja do 1 kW
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę i możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • szkolenie wstępne z procedur wewnętrznych firmy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV w tytule wpisując Miejscowość, na adres mailowy:">

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftor Sp. z o.o.