Szkolenia

Instruktorzy szkolenia z uprawnieniami do realizacji pełnego zakresu szkoleń przydatnych dla Zespołów Ochrony, posiadają wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i informacją w kraju i za granicą;

Pion audytowo – szkoleniowy NAFTOR realizuje szkolenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP, Policji i służb specjalnych oraz w układzie międzynarodowym, we współdziałaniu z partnerami z Wielkiej Brytanii i USA. Nasze doświadczenie jest wzbogacane wiedzą naszych przyjaciół z zagranicy, zasadniczo byłych żołnierzy i funkcjonariuszy sił i służb specjalnych z wieloletnim stażem w formacjach ds. zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

Zasadniczym odbiorcą naszych usług szkoleniowych są instytucje rządowe. Prowadzimy jednak również kursy komercyjne, dające naszym klientom rzetelne przygotowanie pod kątem pobytu i działalności w specyficznych obszarach, istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu poza granicami kraju, w tym zwłaszcza w rejonach tzw. „zwiększonego ryzyka”.

Przekazywana wiedza oparta jest o wieloletnie doświadczenia własne oraz instytucji i jednostek reprezentowanych przez nas i naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii i USA. Zasadniczo stanowi wykładnię dla współczesnych działań specjalnych oraz rozwiązań dla bezpieczeństwa.

W kontaktach z klientami kierujemy się podstawową zasadą „NIE PYTAJ, NIE MÓW”, zapewniającą wysoką poufność naszych usług oraz bezpieczeństwo danych dotyczących wszelkich okoliczności realizowanych przedsięwzięć.