Szkolenia komercyjne

Obejmują grupę ogólnie dostępnych kursów, których charakter pokrywa się z potrzebami kształcenia personelu oraz wymogami bezpieczeństwa niezbędnymi do funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych. Kursy komercyjne obejmują m.in.:

 • kurs doskonalący umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej,
 • kurs w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów składanych w procesie rekrutacji,
 • kurs w zakresie zarządzania incydentem bombowym,
 • kurs w zakresie bezpiecznej obsługi korespondencji,
 • kurs ewakuacji personelu z obiektu,
 • kurs reagowania w sytuacjach niebezpiecznych – wtargniecie do obiektu uzbrojonego napastnika,
 • kurs przygotowujący do egzaminu dopuszczającego do posiadania broni,
 • kurs strzelecki – podstawowy (różne rodzaje broni),
 • kurs strzelecki – zaawansowany (różne rodzaje broni),
 • kurs samoobrony – podstawowy,
 • kurs samoobrony – zaawansowany,
 • kurs zachowania w sytuacjach niebezpiecznych (standardowe i ponadstandardowe zagrożenia),
 • kurs wykrywania obserwacji (podstawowy),
 • kurs wykrywania urządzeń podsłuchowych (podstawowy)
 • kurs bezpieczeństwa w czasie podróży,

Zakres, szczegółowa tematyka oraz organizacja kursów może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl