Usługi ochrony osób i mienia budowy na terenie Baz Paliw PERN

W związku z dalszym rozwojem usług spoza GK PERN, z dniem 01.02.2020 r. Spółka Naftor  rozpoczęła świadczenie usług ochrony terenów inwestycyjnych, podczas budowy przez podmioty zewnętrzne infrastruktury na rzecz PERN w trzech kolejnych lokalizacjach w BP Nr 3 Boronów, w BP Nr 5 Emilianów oraz w BP Nr 22 Małaszewicze. Umowy realizowane będą przez 12 miesięcy.