Usługi ochrony fizycznej dla Przedsiębiorstwa PERN S.A.

Z dniem 01 lutego 2020 r. „Naftor” Sp. z o. o. rozpoczęła świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Bazy Paliw nr 16 w Waliłach , należącej do PERN S.A. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.