Usługi ochrony fizycznej dla GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Z dniem 01 marca 2018 roku NAFTOR Sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie usług ochrony fizycznej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. W ramach kontraktu NAFTOR ochrania siedzibę Oddziału Spółki w Poznaniu oraz w 11 lokalizacjach terenowych rozmieszczonych w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Usługi doraźnej i bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania obiektów będą realizowane przez kolejne 24 miesiące.