Usługi ochrony fizycznej dla GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Z dniem 31 stycznia 2019 roku na podstawie zamówienia publicznego, Spółka NAFTOR rozpoczęła świadczenie usług dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku. W ramach kontraktu, NAFTOR realizował będzie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Gdańsku, w dwóch lokalizacjach Terenowych Jednostek Eksploatacji tj. w Gustorzynie i Grudziądzu oraz w pozostałych 23 Węzłach Rozdzielczych Gazu i Stacjach Gazowych Wysokiego Ciśnienia znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.