Spółka Naftor przyjęła znak graficzny NAFTOR GRUPA PERN w ramach realizacji nowej identyfikacji wizualnej

Dotychczasowe logo zastąpione zostało nowym znakiem.

Przedmiotowy znak został zbudowany według schematu obowiązującego wszystkie znaki firmowe spółek z Grupy Kapitałowej PERN, tworząc tym samym jednolity wizerunek i przekaz, a także gwarantując spójność identyfikacji oraz silną świadomość marki GK PERN.