Pozytywny wynik auditu w „Naftor” Sp. z o.o.

„Naftor” Sp. z o.o. otrzymał pozytywny wynik auditu w nadzorze Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz WSK. Zakres certyfikacji został w tym roku rozszerzony o ochronę osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Podczas auditu jako mocną stronę Spółki wskazano zarządzanie zmianą – integralność Systemu Zarządzania Jakością ze zmianami zachodzącymi w Organizacji.