Podziękowanie za udzielone wsparcie

„Naftor” Sp. z o.o. miała okazję wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Gąsawie, przekazując w formie darowizny sprzęty ułatwiające codzienną pracę Jednostki OSP.