Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie:

  1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu,
  2. Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Operacyjnych


Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Operacyjnych „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

Postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu w części dotyczącej stanowiska Prezesa Zarządu, zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.