Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie:

  1. Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIA kandydata na członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rasztowie

Rada Nadzorcza „Naftor” Sp. z o. o. informuje, iż postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki wszczęte na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/VIII/2019 z dnia 27 maja 2019 r. zostało zakończone bez wyłonienia kandydata na stanowisko członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o. o., z dniem 24.06.2019 roku.