Projekty specjalne

projekty specjalne - Naftor Sp. z o.o.

„Naftor” Sp. z o.o. wykorzystując możliwości Biura Audytowego zatrudniającego specjalistów o wysokich kwalifikacjach realizuje specjalistyczne i precyzyjnie ukierunkowane działania związane z audytami bezpieczeństwa oraz działaniami wspierającymi realizację projektów biznesowych.

Adresatami projektów specjalnych są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i prywatne, których działalność związana jest z dużym ryzykiem wynikającym z charakteru prowadzonej działalności, niekorzystnym oddziaływaniem różnych czynników zewnętrznych lub potrzebą zapewnienia lub utrzymywania wysokiego poziomu akceptacji społecznej m.in. na poziomie lokalnym.

Każdy z projektów specjalnych jest przygotowywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich czynników mogących mieć wpływ na podejmowane działania biznesowe. Działania, zgodnie z potrzebami klientów, mogą mieć charakter pasywny lub aktywny. Elastycznie dobierane formy działania zapewniają możliwość wspierania działań biznesowych na każdym etapie realizacji projektów.

Projekty specjalne mogą być realizowane w formie:

Audyty bezpieczeństwa, oprócz standardowych elementów związanych z oceną zagrożeń oraz zastosowaniem rozwiązań minimalizujących ich poziom zawierają także działania o długotrwałym charakterze ustaleniowym, przy wykorzystaniu różnych unikalnych, wypracowanych w trakcie świadczenia usług autorskich metod pozwalających na precyzyjną identyfikację zagrożeń, mechanizmów ich powstawania oraz praktyczną ich eliminację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: 

Działania wspierające ukierunkowane są głównie na wczesną identyfikację zagrożeń środowiskowych dla projektów biznesowych, analizę mechanizmów ich powstawania, bieżący monitoring i przygotowanie propozycji ich rozwiązania. W zależności od zapotrzebowani klientów działania wspierające mogą być prowadzone z różną intensywnością i mieć charakter pasywny lub aktywny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: 

Posiadamy specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem w zakresie opracowywania i wdrażania formalnych dokumentów, których posiadanie na podmioty prywatne i publiczne nakładają przepisy prawa. Dotyczy to m.in:

  • planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
  • szeroko rozumianych „planów obronnych”,
  • procedur działania związanych z obszarem bezpieczeństwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: 

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftor Sp. z o.o.