Projekty specjalne

Spółka NAFTOR wykorzystując możliwości Biura Audytowo-Szkoleniowego zatrudniającego specjalistów o wysokich kwalifikacjach realizuje specjalistyczne i precyzyjnie ukierunkowane działania związane z audytami bezpieczeństwa oraz działaniami wspierającymi realizację projektów biznesowych.

Adresatami projektów specjalnych są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i prywatne, których działalność związana jest z dużym ryzykiem wynikającym z charakteru prowadzonej działalności, niekorzystnym oddziaływaniem różnych czynników zewnętrznych lub potrzebą zapewnienia lub utrzymywania wysokiego poziomu akceptacji społecznej m.in. na poziomie lokalnym.

Każdy z projektów specjalnych jest przygotowywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich czynników mogących mieć wpływ na podejmowane działania biznesowe. Działania, zgodnie z potrzebami klientów, mogą mieć charakter pasywny lub aktywny. Elastycznie dobierane formy działania zapewniają możliwość wspierania działań biznesowych na każdym etapie realizacji projektów.


Projekty specjalne mogą być realizowane w formie:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

DORADZTWO I KONSULTACJE