Zarząd

Tomasz Rutkowski, Prezes Zarządu 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku politologia. Ukończył Podyplomowe Studium Obronności Państwa, kierunek bezpieczeństwo narodowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej w Krakowie, następnie w Wojskowej Jednostce Specjalnej. W tym okresie uczestniczył w misjach międzynarodowych poza granicami kraju.

Po zakończeniu służby wojskowej pełnił funkcję dyrektora w Centrum Usług Koncesjonowanych Poczty Polskiej SA.

W latach 2010–2014 pracował dla Coop Norge Handel AS w Oslo.