Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Paszkiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Turek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Kokoszka