Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Sławomir Stachowicz
Wiceprzewodniczący – Tomasz Turek
Sekretarz – Monika Kokoszka