Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Paszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wysocki
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Kokoszka