Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Stachowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Turek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Kokoszka
Członek Rady Nadzorczej – Robert Gut