Rada Nadzorcza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Turek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Kokoszka