Kontakt

„NAFTOR” Sp. z o.o.
Rasztów, 05-205 Klembów

Biuro Centrali:
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel./fax 22 487 57 87
sekretariat@naftor.pl
Specjalista ds. kadrowych
tel.: 22 487 57 87 wew. 4
Zadaj pytanie: 
sekretariat@naftor.pl
Dane do fv:
„NAFTOR” Sp. z o.o.
Rasztów, 05-205 Klembów
NIP: 125-13-29-637

Napisz do nas