Szkolenia komercyjne

STRZELANIA SPECJALNE (SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA DO USTALENIA)

Kursy realizowane we wskazanych wyżej obszarach realizowane są w oparciu o konkretne zapotrzebowanie klienta, według intensywności i zaawansowania dostosowanego do umiejętności kursantów.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju kursy taktyczne i strzeleckie do poziomu operatorów jednostek przeciw terrorystycznych, wykorzystując doświadczenie najlepszych instruktorów Jednostki GROM, BOA Policji oraz przyjaciół z Wielkiej Brytanii (22 SAS).

Kursy dedykowane są dla wszelkich formacji uzbrojonych, również dla żołnierzy wojsk regularnych (walka w bliskim kontakcie i strzelania specjalne).

KURS WALKI W BLISKIM KONTAKCIE (SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA DO USTALENIA)

Kursy realizowane we wskazanych wyżej obszarach realizowane są w oparciu o konkretne zapotrzebowanie klienta, według intensywności i zaawansowania dostosowanego do umiejętności kursantów.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju kursy taktyczne i strzeleckie do poziomu operatorów jednostek przeciwterrorystycznych, wykorzystując doświadczenie najlepszych instruktorów Jednostki GROM, BOA Policji oraz przyjaciół z Wielkiej Brytanii (22 SAS).

Kursy dedykowane są dla wszelkich formacji uzbrojonych, również dla żołnierzy wojsk regularnych (walka w bliskim kontakcie i strzelania specjalne).

KURSY TAKTYKI SPECJALNEJ (SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA DO USTALENIA)

Kursy realizowane we wskazanych wyżej obszarach realizowane są  w oparciu o konkretne zapotrzebowanie klienta, według intensywności i zaawansowania dostosowanego do umiejętności kursantów.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju kursy taktyczne i strzeleckie do poziomu operatorów jednostek przeciwterrorystycznych, wykorzystując doświadczenie najlepszych instruktorów Jednostki GROM, BOA Policji oraz przyjaciół z Wielkiej Brytanii (22 SAS).

Kursy dedykowane są dla wszelkich formacji uzbrojonych, również dla żołnierzy wojsk regularnych (walka w bliskim kontakcie i strzelania specjalne).

KURS PLANOWANIA OPERACJI

ZAGADNIENIA:

 • CYKL OPERACYJNY
 • ZASADY PLANOWANIA OPERACJI
 • PODSTAWOWE METODY PLANOWANIA WYKORZYSTYWANE W DZIAŁANIACH
 • ROZKAZODAWSTWO

CZAS TRWANIA:
4 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
DO 12 OSÓB

EFEKT KOŃCOWY:
W wyniku realizacji kursu uczestnik uzyska wiedzę w zakresie planowania operacji bojowych przy wykorzystaniu różnorodnych metod oraz narzędzi, pozwalającą na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów do uzyskania powodzenia. Uzyska świadomość doboru właściwych metod i technik do planowania różnego rodzaju działań w zależności od presji czasu i miejsca. Nabędzie praktyki podczas opracowania i stawiania rozkazu bojowego.

KURS REALIZACJI SPECJALNEJ OCHRONY OSOBISTEJ

ZAGADNIENIA:

 • PLANOWANIE DZIAŁAŃ I ANALIZA SYTUACJI
 • PRZYGOTOWANIE OSOBISTE, ZESPOŁU I WYPOSAŻENIA
 • CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I PROFILAKTYKA
 • DZIAŁANIA ROZPOZNAWCZE I REKONESANSOWE
 • PROFILAKTYKA PIROTECHNICZNA
 • DZIAŁANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

CZAS TRWANIA:
10 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
DO 12 OSÓB

EFEKT KOŃCOWY:
W wyniku realizacji kursu uczestnik uzyska podstawową wiedzę w zakresie planowania, przygotowania oraz realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony specjalnej osób / grup osób w rejonach zagrożenia, w tym prowadzenia działań rozpoznawczych i rekonesansowych, zabezpieczenia pirotechnicznego oraz ochrony bezpośredniej. Przygotowany zostanie w stopniu podstawowym do przeprowadzenia działań ochronnych w sytuacjach umiarkowanego zagrożenia.

SZKOLENIE SAMORATUNKOWE

ZAGADNIENIA:

 • PRZYGOTOWANIE OSOBISTE I WYPOSAŻENIA
 • CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I PROFILAKTYKA
 • DZIAŁANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

CZAS TRWANIA:
3 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
DO 12 OSÓB

EFEKT KOŃCOWY:
W wyniku realizacji kursu uczestnik uzyska wiedzę w zakresie osobistego przygotowania w celu minimalizowania ryzyka utraty życia/zdrowia w losowych lub generowanych umyślnie sytuacjach bezpośredniego zagrożenia (pożar, napad itp…). Pozna zasady udzielania sobie pomocy medycznej w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach. Praktycznie przećwiczy podstawowe techniki ratownicze. Opcjonalnie przygotowany zostanie pod kątem pobytu w specyficznych rejonach Świata.

KURS NAWIGACYJNY

ZAGADNIENIA:

 • ZASADY CZYTANIA MAP I ANALIZY TERENU
 • PRACA Z MAPĄ I KOMPASEM
 • PORUSZANIE SIĘ W TERENIE
 • WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW NAWIGACJI CYFROWEJ
 • OBRAZOWANIE W OPARCIU O SYSTEMY MAPOWANIA

CZAS TRWANIA:
5 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
DO 16 OSÓB

EFEKT KOŃCOWY:
W wyniku realizacji kursu uczestnik uzyska podstawową wiedzę w zakresie topografii i terenoznawstwa, niezbędną do realizacji zasadniczych zadań w charakterze funkcjonariusza / żołnierza.  Teoretycznie oraz praktycznie zapoznany zostanie z wyposażeniem niezbędnym i pomocnym podczas nawigacji, opcjonalnie również z zaawansowanymi narzędziami topograficznymi.

ZACHOWANIE W REJONACH KONFLIKTÓW

ZAGADNIENIA:

 • OCENA SYTUACJI I PLANOWANIE POBYTU
 • PRZYGOTOWANIE OSOBISTE I WYPOSAŻENIA
 • CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I PROFILAKTYKA
 • DZIAŁANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
 • PROCEDURY RATUNKOWE

CZAS TRWANIA:
5 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
DO 12 OSÓB

EFEKT KOŃCOWY:
W wyniku realizacji kursu uczestnik uzyska wiedzę w zakresie zachowania w rejonach konfliktów, planowania pobytu pod kątem minimalizowania zagrożeń oraz reagowania na zastane zdarzenia potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia. Uzyska wiedzę dającą większą pewność zachowań i podejmowanych decyzji.