Projekty specjalne

NAFTOR w oparciu o integralny pion audytowo – szkoleniowy, funkcjonujący w sposób nie posiadający odpowiednika w Polsce, prowadzi wysoce wyspecjalizowane i zaawansowane działania o charakterze operacyjno – ustaleniowym na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Komórka składająca się z najlepszych specjalistów sił i służb specjalnych oraz policji, opracowuje analizy tematyczne, obszarowe, oceny zagrożeń oraz propozycje implementacji najlepszych rozwiązań. Podczas działań, podobnie jak w obszarze szkolenia, mamy możliwość wykorzystywać nie tylko doświadczenia własne, ale również specjalistów ds. zarządzania informacją oraz bezpieczeństwem z Wielkiej Brytanii i USA, co w znaczący sposób zwielokrotnia nasze zdolności operowania poza granicami kraju, w szczególności na obszarze Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej, które to regiony stanowią nasz szczególny obszar zainteresowania operacyjnego.

W ramach oferty komercyjnej Naftor świadczy usługi wsparcia działań biznesowych, zwłaszcza projektów inwestycyjnych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych obecnością we wskazanych regionach, poprzez zaawansowane działania w obszarze informacyjnym, bezpieczeństwa oraz logistyki transportu. Naszym klientom zapewniamy najwyższy możliwy poziom usług, oparty o doświadczenia najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, w tym związanym z wielokrotnymi pobytami w strefach działań wojennych.

Każdy projekt jest szczegółowo opracowywany od strony planistycznej oraz logistycznej pod specyficzne zapotrzebowanie klienta i prowadzony z wykorzystaniem ciągłego wsparcia z poziomu Centrum Operacyjnego.