Szkolenia specjalne

Obejmują grupę specjalistycznych kursów, skierowanych głównie do podmiotów publicznych, których przeznaczenie i charakter działania umożliwia wykorzystanie przekazywanej wiedzy i umiejętności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Prowadzone kursy obejmują różnorodną tematykę związana m.in. z:

  • pokonywaniem zabezpieczeń fizycznych i technicznych w różnego rodzaju obiektach,
  • wykorzystanie różnorodnych systemów obserwacji i monitorowania w prowadzonych działaniach,
  • technikami obserwacji i rozpoznania obiektów wrażliwych,
  • maskowaniem prowadzonych działań.

Zakres i szczegółowa tematyka szkoleń jest ustalana na bieżąco w oparciu o potrzeby klientów ich zasoby sprzętowe oraz specyfikę działania. Szkolenia mogą być powiązane ze sprzętem specjalnym jaki znajduje się w ofercie Spółki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl