Działania wspierające

Działania wspierające ukierunkowane są głównie na wczesną identyfikację zagrożeń środowiskowych dla projektów biznesowych, analizę mechanizmów ich powstawania, bieżący monitoring i przygotowanie propozycji ich rozwiązania. W zależności od zapotrzebowani klientów działania wspierające mogą być prowadzone z różną intensywnością i mieć charakter pasywny lub aktywny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl