Audyt bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa, oprócz standardowych elementów związanych z oceną zagrożeń oraz zastosowaniem rozwiązań minimalizujących ich poziom zawierają także działania o długotrwałym charakterze ustaleniowym, przy wykorzystaniu różnych unikalnych, wypracowanych w trakcie świadczenia usług autorskich metod pozwalających na precyzyjną identyfikację zagrożeń, mechanizmów ich powstawania oraz praktyczną ich eliminację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@naftor.pl