Ochrona

NAFTOR dąży do realizacji usług ochrony o wysokim standardzie, ukierunkowanych na wymagających klientów, świadomych swych oczekiwań w tym obszarze. Kierujemy się zasadami, które składają się na przedmiotowe standardy usług:

  • Wykorzystujemy jedynie kwalifikowany i systematycznie weryfikowany personel;

  • Posiadamy integralny pion szkolenia, zapewniający systematyczne szkolenia w wielu obszarach istotnych dla bezpieczeństwa ochranianych obiektów;

  • Pion bezpieczeństwa wewnętrznego, monitorujący jakość realizowanych przez nas usług, zapewnia naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz gwarancje poufności usług;

  • Dysponujemy personelem przygotowanym taktycznie, medycznie oraz specjalistycznie (ratownictwo przemysłowo – pożarowe, uprawnienia wysokościowe, ratownictwo medyczne, specjaliści BHP) do udzielania wsparcia i pomocy ochranianym osobom;

  • Dysponujemy zaawansowanymi systemami łączności z kodowaną transmisją radiową, zapewniającą realne bezpieczeństwo komunikacji i kierowania;

  • Posiadamy specjalistyczne wyposażenie ochronne oraz ratownicze, stanowiące uzupełnienie umiejętności personelu;

  • Na zapotrzebowanie klienta posiadamy potencjał do przejęcia odpowiedzialności za całokształt wsparcia funkcjonowania obiektów: sprzątanie (personel z poświadczeniami bezpieczeństwa umożliwiającymi pracę w strefach bezpieczeństwa), obsługa terenów zielonych (wyspecjalizowane wyposażenie), kontrola i obsługa dostawców i odbiorców.

  • Dostosowujemy formę oraz sposób realizacji usługi do potrzeb obiektu. Własna komórka audytowa wspiera potencjalnych klientów w ocenie zagrożeń oraz implementacji najlepszych rozwiązań. Jest zdolna do realizacji działań ochronnych od początkowych etapów inwestycji.

NAFTOR posiada i systematycznie rozbudowuje integralne komórki zabezpieczenia technicznego:

Jesteśmy w stanie zaprojektować, zbudować i nadzorować techniczne systemy zabezpieczenia obiektów o najwyższych standardach, co stanowi uzupełnienie naszych usług ochrony fizycznej. Całościowe rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę oraz gwarancję funkcjonalności systemu;

Przy wykorzystaniu Mobilnych Zespołów Technicznych, wyposażonych w specjalistyczne pojazdy warsztatowe, realizujemy serwis systemów monitoringu i kontroli dostępu na obszarze całego kraju.

NAFTOR gwarantuje najwyższy możliwy poziom kompleksowej usługi ochrony, dostosowywany do potrzeb klientów oraz w oparciu o własne, rzetelne oceny zagrożeń i analizy sytuacyjne.

Zapraszamy do współpracy.