Zmiany na stanowisku Członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o.o.

Zmiany na stanowisku Członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej Spółki w dniu 13.05.2016 r. odwołano ze stanowiska Członka Zarządu – Prezesa Zarządu „Naftor” Sp. z o.o. Pana Andrzeja Bala. Jednocześnie do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu „Naftor” Sp. z o.o., na stanowisku p.o. Prezesa Zarządu delegowano Członka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Rutkowskiego. Biorąc... Czytaj więcej...
Szkolenia z zakresu taktyki i techniki interwencji

Szkolenia z zakresu taktyki i techniki interwencji

Aktualnie trwa cykl szkoleń zaplanowanych w firmie na 2015 rok, który zintegrowany został z corocznym zaliczeniem sprawdzianów wiedzy merytorycznej, sprawności fizycznej oraz umiejętności zawodowych, obowiązkowych dla wszystkich pracowników SUFO. Planujemy przeszkolić około 300 osób w różnego rodzaju umiejętnościach niezbędnych do realizacji zadań. W 2014 roku NAFTOR wprowadził system szkolenia, mający... Czytaj więcej...
Telefon zaufania

Telefon zaufania

Drodzy Państwo, W odpowiedzi na narastające zapotrzebowanie ze strony personelu, lecz również wychodząc naprzeciw standardom nowoczesnego zarządzania, podjąłem decyzję o umożliwieniu lepszej komunikacji pracowników Naftor Sp. z o.o. z Zarządem, poprzez uruchomienie „Telefonu Wymiany Informacji” oraz równolegle adresu mailowego o podobnym przeznaczeniu. Zasadniczym celem takiego rozwiązania jest pełniejsze wykorzystanie potencjału naszych... Czytaj więcej...