Rozpoczyna działalność Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkolenia „Naftor”

Rozpoczyna działalność Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkolenia „Naftor”

Naftor Sp. z o.o. w lipcu 2016 r. uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa. NPKU Centrum Szkolenia „Naftor” zostało wpisane do ewidencji pod numerem 1163 K. Centrum Szkolenia „Naftor” wciąż poszerza ofertę świadczonych usług. Oprócz dotychczas organizowanych przez Spółkę kursów specjalistycznych i szkoleń dla... Czytaj więcej...
Dwa cykle szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji za nami

Dwa cykle szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji za nami

W ramach wewnętrznego systemu weryfikacji i doskonalenia kadr, w latach 2014-2015 przeszkoliliśmy każdorazowo ponad 300 pracowników SUFO. Podczas szkolenia pracownicy zdobyli wiedzę praktyczną w zakresie: taktyki i techniki interwencji, w tym doskonalenia właściwych nawyków przy użyciu środków przymusu bezpośredniego sprawnego wykorzystania broni palnej, w tym ćwiczenia techniki celnego strzelania w sytuacjach... Czytaj więcej...
Telefon Wymiany Informacji nadal działa

Telefon Wymiany Informacji nadal działa

Zachęcamy pracowników do zgłaszania uwag oraz propozycji rozwiązań w zakresie poprawy jakości usług oraz usprawnienia działalności bieżącej Spółki. Z naszych obserwacji oraz dotychczasowych doświadczeń wynika, iż osoby bezpośrednio zaangażowane w konkretne działania posiadają najlepsze zdolności do ich oceny oraz często najpełniejszą wiedzę, przydatną w działaniach naprawczych i reorganizacyjnych. Telefon obsługiwany... Czytaj więcej...